top of page

REGULAMIN

REGULAMIN WDS Dance Studio Katowice

1. Voucheru nie da się dostać oraz aktywować bez kontaktu z właścicielem szkoły tańca WDS Katowice, Rafałem Chmielą.

Numer telefonu: 373 929 020.

2. Vouchery są dedykowane dla osób, które nie uczęszczają jeszcze na regularne zajęcia oraz nie są częścią WDS-owej rodziny.

3. Vouchery nie są produktem do sprzedaży.

4. Voucher wydany w 2024 roku powinien zostać wykorzystany do końca bieżącego roku.

5. Voucherów nie można ze sobą łączyć, jedna osoba fizyczna może wykorzystać jeden voucher w jednym roku.

bottom of page